กึ่งอัตโนมัติ http://automatic.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=29-09-2006&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=29-09-2006&group=3&gblog=1 http://automatic.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกการเดินทาง: ทริปสายฝน #1 [กรุงเทพฯ - ชัยภูมิ - ภูเขียว - ภูหินร่องกล้า ]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=29-09-2006&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=29-09-2006&group=3&gblog=1 Fri, 29 Sep 2006 15:25:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=04-05-2008&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=04-05-2008&group=2&gblog=4 http://automatic.bloggang.com/rss <![CDATA[Noir Sky . . . in Monochrome]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=04-05-2008&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=04-05-2008&group=2&gblog=4 Sun, 04 May 2008 0:42:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=18-10-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=18-10-2006&group=2&gblog=3 http://automatic.bloggang.com/rss <![CDATA[Portrait @ Holy Pizza]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=18-10-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=18-10-2006&group=2&gblog=3 Wed, 18 Oct 2006 0:14:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=22-09-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=22-09-2006&group=2&gblog=2 http://automatic.bloggang.com/rss <![CDATA[Passion of the Sky]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=22-09-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=22-09-2006&group=2&gblog=2 Fri, 22 Sep 2006 12:41:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=23-09-2006&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=23-09-2006&group=2&gblog=1 http://automatic.bloggang.com/rss <![CDATA[Free Space]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=23-09-2006&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=23-09-2006&group=2&gblog=1 Sat, 23 Sep 2006 12:39:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=06-05-2008&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=06-05-2008&group=1&gblog=6 http://automatic.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปไหว้พระกันไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=06-05-2008&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=06-05-2008&group=1&gblog=6 Tue, 06 May 2008 21:50:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=23-02-2008&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=23-02-2008&group=1&gblog=5 http://automatic.bloggang.com/rss <![CDATA[Anything Anyway Anytime]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=23-02-2008&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=23-02-2008&group=1&gblog=5 Sat, 23 Feb 2008 1:32:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=22-09-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=22-09-2006&group=1&gblog=4 http://automatic.bloggang.com/rss <![CDATA[คนบ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=22-09-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=22-09-2006&group=1&gblog=4 Fri, 22 Sep 2006 12:40:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=24-02-2007&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=24-02-2007&group=1&gblog=3 http://automatic.bloggang.com/rss <![CDATA[|| Update:: 24/Feb/2550 ||]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=24-02-2007&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=24-02-2007&group=1&gblog=3 Sat, 24 Feb 2007 0:45:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=04-10-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=04-10-2006&group=1&gblog=2 http://automatic.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=04-10-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=04-10-2006&group=1&gblog=2 Wed, 04 Oct 2006 23:00:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=31-10-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=31-10-2006&group=1&gblog=1 http://automatic.bloggang.com/rss <![CDATA[Breaking the habit!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=31-10-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=automatic&month=31-10-2006&group=1&gblog=1 Tue, 31 Oct 2006 23:21:03 +0700